четвер, листопада 26, 2015

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ


Шановні користувачі! Пропонуємо Вам ознайомитися з новим надходження літератури.

Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко; пер. з італ 11. Д. Ци- 1-90 поренко, Г. В. Рудницької, О. С. Гавенко, Л. А. Найдьонової, Ю. В. Григоренко; худож.- оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: Фоліо, 2014. — 1101 с.: іл.

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до XX століт¬тя і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи — Близький Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи — Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів — XVI— XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник — видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко — керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. (л атті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі.
«Історія європейської цивілізації. Рим» — сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює період античності від середини VIII ст.


Процюк С.
П78 Чорне яблуко: Роман про Архипа Тесленка / Степан Процюк. — К. : Академвидав, 2013. — 192 с. — (Серія «Автографи часу»), І5ВИ 978-617-572-054-7 (серія) І5ВИ 978-617-572-053-0

Роман Степана Процюка «Чорне яблуко» — драматична і зворушлива історія платонічного кохання Архипа Тесленка у складній панорамі його короткого життя. 
Г91 Твори: У 50 т. / редкол.:   П.Сохань, Г.Папакін, І.Гирич та ін. — Львів : Світ, 2002 —.
Т. 10. Кн. І : Серія “Історичні студії та розвідки” (1924—1930) / упор. О.Юркова. — 2015. — 600 с.
Перша книга десятого тому 50-томного зібрання творів М. Гру шевського продовжує серію “Історичні студії та розвідки”. У книзі вміщені 28 статей з іс­торії України, української історіографії, соціології та етнології, що були написані визначним українським істориком у 1924—1930 рр. в радянській Україні та опуб­ліковані у виданнях Всеукраїнської академії наук та за кордоном. Статті, надру­ковані М.Грушевським вперше іноземними мовами, подаються у книзі у перекладі на українську та мовою оригіналу.
Видання розраховане на істориків, соціологів, етнографів, археологів та всіх, хто цікавиться історією України.

 

Грушевський М.С.
Г 91 Твори: У 50 т. / редкол.: П. Сохань ,Г. Папакін, І. Гирич та ін.. —Львів : Світ, 2002 —.
Т. 46. Кн. І: Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890—19 -упор. В. Тельвак. — 2015. — 632 с. — (Серія “Допоміжні матеріали довідники, покажчики, архіви”).

Том містить рецензії на праці вченого авторства визначних українських, польських, російських, німецьких та інших істориків. Публікації дозволяють реконструювати полеміку, котра точилася довкола історіографічних ідей М.Грушевського в  науці його часу. Завдяки своїй жанровій специфіці опубліковані рецензії є вгн. дн джерелом пізнання українознавчих дискусій кінця XIX — першої третини XX з Для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.
 
Тарковская-Гассанова Н. С.

 Т19 Династия Тарковских: Историческая хроника. — К.: Україна, 2014. — 400 с.
Автор книги досліджує життєвий шлях своїх близь¬ких по крові родичів, які народилися в різний час, жили у різних країнах, займались кожний своєю справою, але складали одну велику фамільну династію — польсько- українсько-російський клан Тарковських, який поєднав у собі вісім поколінь талановитих, непересічних людей.
Розрахована на широке коло читачів.

Суворов Віктор
С 89    Її ім’я було Татьяна / Віктор Суворов - К.: Гамазин, 2013. - 380 с.: іл.
(Серія «Нетабачна історія»)
Віктор Суворов (Володимир Рєзун) - письменник, історик, дослідник, у минулому - розвідник, капітан ГРУ. Автор історичних бестселерів «Криголам», «Акваріум», «День “М”». Ворог Радянського Союзу, заочно засуджений до розстрілу. Персона нон ґрата в пострадянських країнах. «Її ім’я було Татьяна» - це новий твір автора, який українці мали змогу прочитати одними з перших у світі. Як і чому генерал Жуков скинув ядерну бомбу на власну армію та підірвав власний лінкор? Як Хрущов прийшов до влади? Як Радянський Союз уник китайського варіанту модернізації соціалізму? Чому збирався закидати Європу ядерними бомбами і захопити її?.. Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете у цій книзі. Книга є першою з трилогії «Хроніка “Великого десятиліття”». Книга друга -«Облом» вийшла 2014-го, третю книгу «Кузькіна мать» видано у 2012 році.


Суворов В.
С89 Облом / Віктор Суворов. - К.: Гамазин, 2015. - 312 с.: іл. (Серія «Нетабачна історія»)
У другій книзі трилогії «Хроніка Великого десятиліття» Віктор Суворов у властивій йому манері логічного співставлення відомих і ма- лознаних фактів відкриває завісу закулісних інтриг правлячої верхівки Країни Рад наприкінці 1950-х років.
У 1957 році сталася подія світового масштабу - прогресивний люд вітав запуск першого штучного супутника Землі. Того ж року на батьківщині космічного досягнення ще однієї переломної події вдалося уникнути. Факти свідчать, що у СРСР готувався державний переворот, до влади мав намір прийти Г. К. Жуков. Та щось не вдалося, великий задум Маршала Перемоги «обламався» - напевно, в історії немає випадковостей.
Книга розрахована на широке коло читачів.


Суворов В.
С89 Остання      Республіка/Віктор Суворов.-К.: Гамазин, 2015. - 420 с.: іл. (Серія «Нетабачна історія»)
Автор знаменитого «Криголама», який свого часу спровокував гостру дискусію не лише в наукових, а й громадських колах, у цій книзі ставить нові сміливі запитання.Чому Сталін відмовився приймати Парад Перемоги і ніколи не носив переможних нагород? Для чого комуністичним вождям була необ-хідна Світова революція? Чи справді Сталін був неготовий до війни з Гітлером? У кого були кращі союзники? Хто і для чого поширював міф про непідготовленість СССР до війни і недалекоглядність радянського керівництва? Відповіді змусять замислитися.Книга розрахована на широке коло читачів.


Тарас Шевченко. Документальний фільм – трилогія .Творчість Тараса Шевченка - це суцільні пригоди душі й духу. Вона відбиває специфічність мислення українського народу, його життєвий чин, ритми його та пcихологію, одне слово, виявляє незмінні координати національної сутності. Особиста доля поета і доля історична перехрестились у слові, тому кожен твір Шевченка - це не просто добрий вчинок, а високий акт зречення самого себе, своїх амбіцій на користь честолюбного завдання вищого порядку, виявлення сутності історії, аби витримати натиск вічності...

Кожне ім’я є не лише центром особистості, а й своєрідною оболонкою нашого “я” і певним згустком змісту, а якщо хочете, то й паролем. Ім’я Тарас в поєднанні з прізвищем Шевченко стає всенаціональним фокусом, згустком національних змістів і водночас всеоб’ємним обручем усіх нас, а точніше б сказати всенаціональною сутністю, що надала пасіонарного прискорення українському національному буттю.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар